I-CM s.r.o. - investiční zprostředkovatel

 • bezpečně Vás provedeme
  SVĚTEM INVESTIC
  Naším cílem je v prvé řadě ochrana investic klienta a jeho maximální spokojenost,        což dává dobrý základ dlouhodobé spolupráci.
O nás

Naše společnost  I-CM s.r.o.  je od roku 2011 registrována jako investiční zprostředkovatel u ČNB pod  evidenčním číslem 2011/2923/570.

Jsme nezávislá společnost poskytující profesionální služby v oblasti produktů komerčního bankovnictví a investic. Klient je pro nás vždy na prvním místě a přichází k nám téměř výhradně na doporučení, důvěra je pro nás základní hodnotou pro budování dlouhodobého vztahu. Stavíme na kvalitě a profesionalitě, proto jsou naši konzultanti důkladně vyškoleni a mají dlouhodobé zkušenosti z oblasti financí, bankovnictví apod.
Naším cílem je v prvé řadě ochrana investic klienta, při své práci se vždy důsledně řídíme rizikovým profilem klienta, respektujeme požadavek na dostupnost a likviditu finančních zdrojů. Vybíráme na trhu ty nejzajímavější produkty, při realizaci konkrétního řešení jsme vždy transparentní, otevření a důslední.
Klientům zajišťujeme diverzifikované a komplexní investiční portfolio zahrnující různé třídy aktiv, a to od bankovních depozit a služeb, přes obchod s cennými kovy, podílovými fondy, dluhopisy, realitami až po specializované fondy kvalifikovaných investorů.

Spolupracujeme s významnými investičními společnostmi, privátními bankami a realitními společnostmi.
Náš tým je připraven se postarat i o Vaši investici, neváhejte nás kontaktovat, bezpečně Vás provedeme SVĚTEM INVESTIC.

 

Kontaktujte nás

Služby

Co je hlavní myšlenkou?


Seznámíme Vás se všemi příležitostmi i riziky a bezpečně Vás provedeme SVĚTEM INVESTIC.

Jako investiční zprostředkovatel registrovaný a kontrolovaný Českou Národní Bankou zajišťujeme našim klientům komplexní služby v oblasti investic, a to:

 • nadstandardně  úročené bankovní depozita pro fyzické i právnické osoby
 • prémiové bankovní služby
 • cenné kovy – zlato, stříbro, platina i paladium
 • podílové fondy – jak jednorázové nákupy tak i pravidelné investiční spoření
 • výnosné dluhopisy
 • investice do nemovitostí
 • investice do specializovaných fondů kvalifikovaných investorů
 • výhodné devizové transakce

Jak to celé probíhá?


Každý z nás je jedinečný, proto pečlivě nasloucháme Vašim potřebám.

Nejprve Vám na úvodní schůzce objasníme základní principy, příležitosti a rizika, zákonná pravidla a podmínky, které jsou k našim službám závazné.

Pro posouzení vhodnosti a přiměřenosti jednotlivých investičních nástrojů společně projdeme jejich vlastnosti, stěžejně pak rizikovost, likviditu a míru výnosnosti. Nástroje dělíme do 3 segmentů dle rizikovosti a z nich si pak vytváříte vlastní skladbu portfolia:

 • konzervativní ​– nízkorizikové zpravidla zajištěné nástroje s nižší mírou výnosnosti či s možnou ochranou
 • dynamický ​– nástroje s vyšší výnosností avšak s akceptací možné ztráty části investice
 • spekulativní ​– vysokorzikové investice s potenciálem několikanásobku výnosy konzervativních nástrojů za cenu možné ztráty významné části investice

Více informací

TUTAMEN

Vlastní specializovaný diversifikovaný fond

Jsme skupina finančních profesionálů, kteří se v oboru financí pohybují více než 20 let. Měli jsme možnost pracovat pro významné české i zahraniční finanční skupiny, mezi něž patří např. INGPPF, či J&T. Péči o finanční majetek privátních klientů se věnujeme 10 let, posledních 7 let ve společnosti I-CM s.r.o., kde majetek klientů v našem investičním portfoliu přesahuje 1 mld. CZK. Zde klientům vytváříme především diverzifikovaná konzervativní investiční portfolia.
Cítíme důvěru a spokojenost klientů s výsledky naší práce, a to je i důvodem, proč jsme se rozhodli rozšířit naše aktivity i na fond kvalifikovaných investorů TUTAMEN SICAV.

Podfond MASTER TUTAMEN SICAV je fondem kvalifikovaných investorů. Investiční strategie je zaměřena primárně na produkty s fixním výnosem a na produkty s reálnou equitou. Hlavními investičními nástroji jsou především korporátní High Yield dluhopisy a fondy kvalifikovaných investorů v oblasti real estate, privat equity a comodities, které vybíráme dle přísných kritérií s ohledem na jejich zajištění a na kreditní riziko emitenta.

Webová stránka

Soubory ke stažení

Informace pro investory a soubory ke stažení

 

 

Wistleblowing                                             

Reklamační řád

Kategorizace klientů

Investiční nástroje a jejich rizika

Řízení střetu zájmů

Zpracování osobních údajů

Informace o investičním zprostředkovateli

 

 

 

 

 

Kontakt

I-CM s.r.o.

E-mail:

info@i-cm.cz

Zavolejte nám:

+420 224 282 168*

Sledujte nás
Děkujeme!. Vaše zpráva byla úspěšně odeslána...
Omlouváme se, ale něco se pokazilo.


Kontakt

Společnost:
Adresa sídla a kanceláře:

I-CM s.r.o. 

KAY – Karolínská 708/13
186 00  Praha 8

IČO:
Zapsaná v OR vedeného u:  
49684141
MS v Praze, spis. zn. C 23313
​Telefon kanceláře společnosti*
Email kanceláře:
224 282 168
info@i-cm.cz


Odpovědná osoba

Odpovědná osoba:
Funkce:
Email:
Nahrávaná linka**:
Mobilní telefon*:

Ing. Jan KREJSA
Výkonný ředitel
jan.krejsa@I-CM.cz
+420 910 610 310
+420 608 232 228

 

*Telefonní linky slouží pro účely sjednání schůzek či získání základních informací o Společnosti, které nesouvisí s poskytováním Investičních služeb Společností I-CM.

**Nahrávaná linka slouží pro účely podání podnětů, které nesouvisí s poskytováním Investičních služeb Společností I-CM. Omlouváme se, linka je z technických důvodů dočasně mimo provoz.