Jak to celé probíhá?

Vyhodnotíme Váš investiční profil a pokud Vám vše bude srozumitelné a vyhovovat, připravíme potřebné dokumenty k zajištění všech vybraných služeb, které Vám podstoupíme k prostudování.
Uvedené služby jsou vždy poskytovány subjekty podléhající licencování a kontrole ČNB a patří mezi ně privátní banky, obchodníci s cennými papíry či investiční společnosti. Přesto, že všechny služby poskytují partnerské subjekty, my zůstaneme Vaším partnerem a Vy tak zůstáváte téměř výlučně v kontaktu s naším týmem.
Některé investiční nástroje mají minimální výši, nicméně pro každou částku se dá zajistit ta správné umístění. Většina služeb je podpořena internetovým portálem, který Vám umožňuje administraci vkladů, fondů, dluhopisů či správu osobních účtů. Tato podpora je pro všechny úrovně služeb zdarma.
Podílové fondy jsou ideálním nástrojem pro bezpečnější, dostupnější, likvidnější a někdy i výnosnější investování, než přímé investice do dluhopisů, směnek či nemovitostí. Máme jich v od partnerů k dispozici celou řadu, je možné investovat jednorázově či pravidelně, je však vždy třeba respektovat Vaše potřeby a záměry.
Nákup cenných kovů je prováděn skrze webové rozhraní našich partnerů s fixací ceny pro provedení bezhotovostního převodu a za ceny dovozců pro naše klienty. Máte tak jedinečnou příležitost kovy nakoupit za výhodnější ceny, než které získáte od řady obchodníků.
 

Pro klienty s majtkem v řádech desítek milionů máme k dispozici řadu specializovaných fondů kvalifikovaných investorů a to z různých tříd aktiv, kterými například jsou dluhopisy, nemovitosti (půda, industry, office), privat equity, komodity či akcie. Pokud však nemáte desítky milionů a bylo možné dodržet pravidla diversifikace, neboť většina uvedených fondů se pořizuje s minimální investicí 125.000 EUR, můžete využít našeho vlastního multitřídového fondu TUTAMEN, který nabízí mix zajímavých investic pro majetné investory, bezpečnost v podobě diversifkace do mnoha aktiv v různých třídách, nezávislost na trhu – vybíráme ty nejzajímavější investiční příležitosti a partnery, angažovanost nás jako zakladatelů vlatním kapitálem vloženým do fondu, a to vše již od 1.000.000 CZK. 

více na www.TUTAMEN.cz